22 de mar de 2010

Nota de prensa URXENTE, sobre a convocatoria de asemblea.

As 19 asociacións veciñais federadas na FAVEC, que promovemos o proceso democrático de relevo da actual Comisión Permanente da Federación Veciñal, tomamos no día de hoxe a decisión en firme de convocar, ao abeiro da Lei Orgánica 1/2002 e dos propios Estatutos da FAVEC, unha Asemblea Xeral Extraordinaria da Federación, no caso de que a Comisión Permanente non atenda o mandato da maioría absoluta que lle esixe a devandita convocatoria, para a que se lle deu un prazo límite que vence este xoves.

Se o xoves 25 o equipo directivo inda non convocou a reunión, estas 19 asociacións cursaremos ao día seguinte (venres 26) a convocatoria dunha Asemblea Xeral Extraordinaria na que abordar o cesamento da Comisión Permanente e a elección dunha Xunta Xestora, conforme ao procedemento fixado nos Estatutos, que se celebraría o vindeiro xoves 15 de abril de 2010.

Esta vía extraordinaria, pero completamente legal, é o único recurso do que dispoñemos para poñer fin ao actual “golpe institucional” perpetrado pola Comisión Permanente coa súa actuación antidemocrática. O único propósito desta actuación extrema é o de restituir a democracia na Federación, hoxe secuestrada polo equipo liderado por Elena González.

Vigo a 22 de marzo de 2010.

17 de mar de 2010

Convocatoria de Rolda de Prensa

19 asociacións veciñais da Federación Veciñal “Eduardo Chao” de Vigo, convocamos a todos os medios de comunicación a unha comparecencia pública para abordar a situación que atravesa a FAVEC.

Data: Xoves 18 de marzo.

Hora: 11:00h da mañá.

Lugar: Salón de Actos da FAVEC (Praza da Princesa 7, 2º andar, Vigo).

Sobre a Asemblea Xeral Ordinaria da FAVEC.

COMUNICADO DE 19 ASOCIACIÓNS VECIÑAIS DA FEDERACIÓN VECIÑAL “EDUARDO CHAO” DE VIGO

Onte, xoves 11 de marzo, celebrouse unha Asemblea Xeral Ordinaria da Federación de Asociacións Veciñais “Eduardo Chao” de Vigo, da que facemos parte, que tiña como obxecto a aprobación do informe de xestión e contas do exercicio 2009 e a do orzamento para 2010.

As catro votacións celebradas no decorrer da asemblea foron perdidas pola actual Comisión Permanente, xa que a maioría absoluta das asociacións veciñais da FAVEC rexeitamos o informe de xestión e as contas presentadas. Estes resultados verifican e fan indiscutíbel a nula representatividade do actual equipo directivo encabezado por Elena González. Nese senso reiteramos novamente que a Comisión Permanente da FAVEC, ao non contar co respaldo da maioría das asociacións, non posúe lexitimidade ningunha para continuar no exercicio das súas funcións.

Lamentamos que trala asemblea a Presidenta da FAVEC, no canto de atender aos reiterados chamamentos á responsabilidade para que dimita unha vez constatada a súa posición minoritaria, teña atacado novamente ás asociacións veciñais que libremente decidiron non avalar co seu voto unha xestión que non comparten nin respaldan, acusándoas de ter actuado sen estudar as contas e invocando novamente presuntas e inexistentes mans negras na sombra, demostrando unha vez máis a súa curta concepción da democracia.

O voto en contra das contas explícase pola existencia de indicios fundados de que estas non se axustan á realidade –nomeadamente no referido a algúns gastos e aos convenios pendentes de cobro por parte de varias asociacións-, e a dificultade obxectiva para as verificar sen que medie a auditoría en profundidade, que estas asociacións solicitamos.

Queremos reiterar tamén a solicitude formal de convocatoria inmediata dunha asemblea xeral extraordinaria na que abordar o cesamento da Comisión Permanente e a elección dunha Xunta Xestora. Solicitude que é de obrigado cumprimento, conforme os Estatutos da FAVEC e da lexislación vixente, polo que advertimos á Comisión Permanente de que non permitiremos que pospoña arbitrariamente a súa celebración xa que de persistir nesa actitude deberá responder das súas responsabilidades por incorrer nunha grave vulneración do funcionamento democrático da federación.

Desmentimos que o movemento veciñal de Vigo fique dividido, nin fragmentado. O movemento veciñal vigués é dende o seu nacemento un tecido asociativo plural e diverso. A ausencia de unanimidades non é síntoma de división senón de neta democracia. Non hai división, o que lamentabelmente se está a producir é unha insólita situación na que a Comisión Permanente, pese a non contar xa co apoio da maioría das asociacións, négase –por razóns que descoñecemos- a dimitir e desatende a mantenta os mandatos maioritarios, colocando irresponsabelmente a federación nunha situación límite.

Dende logo non imos entrar no suxo xogo de descualificacións que está a manter Elena González, verquendo falsidades directa ou indirectamente nos medios de comunicación contra compañeiras e compañeiros do movemento veciñal. En todo caso preguntámonos que intereses explican que alguén se agarre de tal xeito a unha responsabilidade gratuíta. A nós unicamente nos moven os intereses do conxunto do movemento veciñal.

Entendemos que esta situación insólita na historia do movemento veciñal de Vigo, é resultado da grave crise interna que provocou a Comisión Permanente no seo da Federación Veciñal. Nese senso, apelamos novamente á responsabilidade das persoas que a integran, nomeadamente á súa Presidenta, para que non prolongue innecesariamente unha situación tan complexa e difícil, e que polo tanto convoque a Asemblea Xeral Extraordinaria solicitada.

Vigo, 12 de marzo de 2010.

Entrevista en Faro de Vigo. 20/02/2010.


Xabier Pérez Igrexas - Portavoz de las asociaciones opositoras a la actual directiva de "Eduardo Chao"

"Elena González parece una edil más de la Corporación"

"No somos ni amigos ni enemigos de Caballero y claro que le exigimos los 54.000 euros del convenio"

MARÍA LÓPEZ Por el momento suman diecinueve asociaciones, pero no se descartan más apoyos. Uno de los portavoces de los 19 colectivos (de los 35 existentes) contrarios a la gestión del equipo de Elena González al frente de la federación vecinal asegura que “al menos media docena de asociados ya mostraron su interés de sumarse para cesar a la directiva”. Xabier Pérez rechaza cualquier tipo de presión política en la decisión de exigir la dimisión y recalca que la gestión de la federación en estos momentos “es la más parecida a la de una empresa”.

–Están totalmente convencidos de que los ocho directivos abandonarán sus cargos.

–Primero pedimos su dimisión, y en el caso de que no lo hagan, ya solicitamos una asamblea para cesarlos. Y puede que esa mayoría de 19 asociaciones se incremente en los próximos días. Se trata de una cuestión democrática. Si la mayor parte de los asociados están en desacuerdo con la gestión de la directiva, ¿por qué ese apego al cargo? Hay que saber perder.

–Abogan por la creación de una gestora provisional para asumir las riendas de la federación antes de celebrar elecciones. ¿Ya piensan en candidatos?

–Es la primera vez en la historia del movimiento vecinal vigués que ocurre algo así. Por ahora no barajamos nombres ni para la gestora ni para la directiva. Pero dentro de las 35 asociaciones hay personas con capacidad para esos puestos.

–¿Usted sería uno de ellos?

–Por ahora no pensamos en eso.

–¿Han sufrido algún tipo de presión política para impulsar el cese de la directiva?

–No ha habido ni presiones, ni recomendaciones ni sugerencias. En las asociaciones hay gente de todo color político. Se trata de un proceso que canaliza un descontento. No puede ser que la federación sea una palestra personal. El movimiento vecinal tiene discrepancias con el actual gobierno local, como lo tuvo con otros gobiernos. Las asociaciones vecinales no somos ni amigas ni enemigas de Abel Caballero, pero eso no significa que no les exijamos los 54.000 euros del convenio de 2008. Por supuesto que lo reclamamos.

–¿Por qué cree que la federación no se pronunció en su momento sobre temas clave para la ciudad, como el nuevo hospital?

–Nunca le hemos pedido a Elena González su carné de afiliada a un partido político, y si lo tiene, nos da igual. La federación no es Elena González y no tenemos nada personal contra ella ni contra la directiva. El movimiento vecinal tiene que ser claramente independiente de las administraciones, y si hay una presidenta de la federación “política”, ésa es Elena porque parece la concejala número 28 del Concello.

–¿De qué partido?

–De la Corporación.

–Hablan de mala gestión, oscurantismo y “falta de democracia”. ¿Considera que existen irregularidades en “Eduardo Chao”?

–El conocimiento que tenemos de las cuentas es mínimo, pero está claro que ha habido un abuso del endeudamiento, aunque partimos de la confianza de que no se han cometido irregularidades. La gestión parece la de una empresa, pero nada más, sólo son desajustes. En cuanto a la democracia, a veces la asamblea parece un órgano de ratificación y no de decisión. En alguna ocasión se preguntó por determinados gastos, y la respuesta fue: “Son de la federación”

Cando se cumpre unha semana da petición de dimisión.

As 19 asociacións impulsoras do proceso democrático de cesamento da actual Comisión Permanente da Federación de Asociacións Veciñais “Eduardo Chao” de Vigo, cando se cumpre unha semana da presentación formal do escrito polo que se lle requiría ou ben a dimisión da actual Comisión Permanente, ou a convocatoria inmediata dunha Asemblea Xeral Extraordinaria para acordar a súa substitución por unha Xestora, e perante algunhas declaracións feitas por parte da devandita Comisión Permanente, queremos manifestar publicamente o seguinte:

Primeiro.- Conforme os Estatutos da FAVEC, ao abeiro do seu artigo 13.4, a solicitude cursada por máis dun 10% do total de asociacións federadas (19 asociacións son ademais maioría absoluta), é de obrigado cumprimento por parte da Comisión Permanente. A non convocatoria, ou a decisión de adiar esta en funcións dos intereses particulares da Permanente, supón incorrer non só nun grave déficit democrático, que evidencia cal é a concepción de democracia que practican, senón ademais nunha manifesta ilegalidade, tal e como xa lle foi advertido. Cometer un acto ilegal, obrando ademais con coñecemento desta circunstancia, obriga a responder das responsabilidades civís que destas decisións se derivasen. Nese senso, esiximos á actual Comisión Permanente a convocatoria inmediata da asemblea extraordinaria solicitada, na que ademais de cesar ao actual equipo directivo sería designada unha Xestora ou Permanente provisoria, que entre outras finalidades tería a de auditar en profundidade as contas da FAVEC, e devolver a normalidade institucional e democrática á entidade. Reiteramos que os mandatos dos organismos democráticos comezan e rematan cando a maioría o decide. En consecuencia o mandato da Permanente, encabezada por Elena González, xa concluíu.

Segundo.- A Asemblea Xeral Extraordinaria celebrada o pasado martes 23 foi ilegal, e polo tanto os seus acordos nulos, por non ter sido convocada cos 15 días de anterioridade esixidos polos Estatutos da FAVEC. Esta circunstancia volve evidenciar o nulo respecto da actual Comisión Permanente cara as regras de xogo democráticas das que se ten dotado dende o seu nacemento a Federación Veciñal. Por outra banda non imos entrar a valorar as filtracións interesadas a respecto do resultado da devandita asemblea, que foi presentada interesadamente como de adhesión unánime á Comisión Permanente, cando ese asunto non estaba incluído na orde do día, e nos consta que en todo caso non todas as asociacións asistentes subscribirían ese suposto apoio. Queremos reiterar que a decisión de non asistir a esta asemblea, correspóndese cun acto de coherencia, xa que como manifestamos a pasada semana, no intre en que a maioría das asociacións federadas lle retiramos o noso apoio, a Permanente xa non tiña lexitimidade para representar a FAVEC, e polo tanto non a recoñecemos como organismo directivo. A única asemblea na que se poderán verificar os apoios reais co que conta a actual Comisión Permanente é a solicitada para abordar o seu cesamento, como indicamos no punto primeiro.

Terceiro.- Clarificar que a rolda de prensa celebrada a semana pasada para a presentación pública do escrito asinado polas 19 entidades, produciuse despois dunha filtración que non proviña de ningunha das entidades asinantes. Perante esa circunstancia, un proceso que estaba previsto desenvolverse dun xeito máis discreto e interno, precipitouse, o que nalgúns caso fixo imposíbel contactar con algunhas asociacións. Dende ese momento, iniciamos unha nova rolda de contactos coas restantes asociacións federadas, dende a aspiración de que a solución da grave crise interna que sofre a FAVEC, de non poder ser unánime, debe contar co maior número de asociacións posíbel. Xa foron varias as entidades que inda non asinando inicialmente o escrito se interesaron por sumarse neste proceso. En todo caso ademais, entendemos que non hai nada que agochar, e que fronte a xestión escura da actual equipa directiva, nós actuamos con transparencia e lexitimidade. Nese senso instamos á actual Permanente, e concretamente á súa Presidenta, Elena González -por ser a que exerce de portavoz pública-, que cese de inmediato os seus ataques contra destas 19 asociacións veciñais (que representamos a maioría absoluta das 35 federadas), inconsistentes e baseados en infundios, e que só danan ao conxunto do movemento veciñal da cidade.

Cuarto.- Insistimos en que este proceso non é ningunha escura conspiración, é tan só unha expresión de neta democracia interna, a mesma que guiou a acción da Federación dende a súa fundación, e a mesma que practicamos todas as asociacións veciñais nos nosos barrios e parroquias. Somos Federación Veciñal, porque a FAVEC son as 35 asociacións que a integramos e non a súa Permanente ou a súa Presidenta. Móvenos só a defensa do movemento veciñal e dos intereses do conxunto da veciñanza de Vigo. Non somos asociacións amigas nin do PSOE, nin do BNG, nin do Partido Popular. Somos asociacións veciñais de Vigo federadas na FAVEC. Se ben, defendemos como un valor positivo a pluralidade ideolóxica no seo do movemento veciñal, foi precisamente a parcialidade da actual Comisión Permanente, un dos desencadenantes da crise que vive a Federación. O movemento veciñal mantén os mesmos posicionamentos en defensa dos intereses da cidadanía. Foi a actual Comisión Permanente a que optou por un silencio inadmisíbel, cando non de expresa complicidade, perante situacións que preocupan á veciñanza. Non fomos as asociacións veciñais as que quixemos ficar caladas perante o risco real de privatización do novo hospital, nin as que cambiamos a nosa posición contraria aos recheos na ría despois de que se producira un cambio na Presidencia da Autoridade Portuaria. Non admitiremos acusacións de partidismo, por ser completamente falso, e menos inda por parte de quen si demostrou na práctica a súa parcialidade.

Quinto.- O movemento veciñal ten diferenzas e coincidencias co actual goberno municipal, coma con todos os anteriores. A nosa posición reinvidicativa foi, é e será sempre firme e independente, goberne quen goberne. Porén, a Federación Veciñal non pode seguir sendo a palestra persoal dende a que facer oposición política a un goberno, senón a organización unitaria do movemento veciñal que exprese os seus posicionamentos e reivindicacións, algo que non está a suceder. Lamentabelmente a actual Comisión Permanente non fala no nome do conxunto das asociacións federadas, senón coma moito no nome das persoas que a integran e ás máis das veces en función das súas sensibilidades ideolóxicas particulares.

Sexto.- Volvemos trasladar unha mensaxe de confianza e tranquilidade dirixido primeiramente aos milleiros de persoas que están organizadas nas asociacións veciñais de Vigo, e tamén ao conxunto da cidadanía, convencidas e convencidos de que esta situación vai ser resolta e a Federación Veciñal Eduardo Chao volverá responder aos intereses sociais da cidade e a ningún máis. O movemento veciñal é algo moito máis serio e importante que a imaxe que desgraciadamente están a dar algúns dos seus máximos dirixentes.

Vigo, 25 de febreiro de 2010.

Declaración Pública de 19 asociacións veciñais de Vigo federadas na FAVEC.


No día de hoxe, dezanove asociación veciñais, federadas na Federación Veciñal “Eduardo Chao de Vigo”, presentamos un escrito dirixido á Comisión Permanente da federación no que solicitamos o seguinte:


-En primeiro lugar, a dimisión da actual Comisión Permanente.

-En segundo, ao abeiro do artigo 13.4 dos Estatutos da FAVEC, que de non atender a primeira petición se proceda a convocar de forma inmediata una Asemblea Xeral Extraordinaria, con dous puntos únicos na orde do día:

1.Dimisión da Permanente da Federación Veciñal.

2.Elección de nova Permanente, ou Xunta Xestora, con tres cometidos explícitos:

a.Auditar as contas da Federación.

b.Regularizar a situación económica, social e institucional da entidade.

c.Convocar o proceso de elección dunha nova Permanente, xa nunha situación que a Asemblea Xeral considere normalizada.

A respecto desta segunda petición, hai que sinalar que as asociacións asinantes representamos a maioría absoluta na Asemblea Xeral, polo que sobórdase con moito o 10% esixido estatutariamente para reclamar unha convocatoria, e polo tanto esta solicitude é de obrigado cumprimento.

As causas que nos levan a tomar esta decisión extrema, despois de constatar en reiteradas ocasións a imposibilidade de resolver a situación que se vive no seo da FAVEC doutro xeito, son dúas:

1. A Xestión interna da Federación, tanto no que ten que ver coa cuestión organizativa coma –sobre todo- o financeiro, foi escurantista, opaca e fíxose de costas ao conxunto das asociacións. Nese senso, alén de reivindicar o aboamento do convenio co Concello de Vigo pendente de execución, queremos manifestar con total claridade que a situación de profunda crise interna, non só económica, que sofre a federación veciñal non está causada unicamente por esa cuestión. Foi a acción irresponsábel, e obxectivamente pouco democrática, da actual Comisión Permanente a que colocou a FAVEC nunha situación de falta de liquidez e insolvencia económica, que de non ser atallada poría en risco a propia continuidade da entidade. O actual modelo de xestión non é coherente coa natureza do propio movemento veciñal, e correspóndese máis co dunha empresa que co dun conxunto de organizacións non lucrativas e democráticas.

2. No relativo á acción social e política, como colectivo aglutinador dun movemento fondamente reivindicativo como é o veciñal, denunciamos a súa complicidade e inacción deliberada, mediante un silencio inadmisíbel, perante situacións que preocupan fondamente á veciñanza da nosa cidade (a privatización do futuro novo Hospital, a supresión da bolsa de vivenda protexida da Xunta, a nova tarifa da auga que encarece até un 70% o recibo, o conflito da Gota de Leite e a necesidade dun Albergue público, as deficiencias escolares en dotacións, comedores, instalacións deportivas…, os recheos na Ría de Vigo ou o debate a respecto das caixas de aforro). En todos estes temas, por citar algúns exemplos, a actual Comisión Permanente, desoíndo en moitos casos o mandato das asociación veciñais que debería representar, optou polo silencio ou no mellor dos casos por simular ter un posicionamento que a cidadanía descoñece. Pola contra, son evidentes e numerosos os exemplos de manifesta parcialidade cos que a FAVEC actuou publicamente, con posicionamentos que non respondían a ningunha decisión asemblearia. Nese marco encádrase a disputa persoal que a Presidenta da FAVEC mantén co Alcalde, que entendemos nada ten que ver co exercicio de insobornábel defensa dos intereses veciñais que nós suscribimos, senón cunha teimosa pretensión de exercer de oposición política a un goberno municipal.

Esta gravísima situación, tanto no que ten que ver co funcionamento interno da federación, coma no papel que esta está a xogar por decisión unilateral da actual Comisión Permanente, está a provocar a desconfianza e descrédito por parte da cidadanía de Vigo contra dunha entidade que dende a súa fundación exerceu con dignidade a representatividade dos intereses xerais da veciñanza de Vigo, dos barrios e das parroquias. Un estatus conquistado a través de anos de traballo incansábel, coherente e comprometido, que hoxe lamentabelmente se está a dilapidar.

Por mor das filtracións interesadas, e das declaración parciais e distorsionadoras, que apareceron estes días nos medios de comunicación é polo que as 19 asociacións veciñais decidimos comparecer publicamente.

Non estamos diante de ningunha escura conspiración. O proceso que iniciamos coa presentación do escrito mencionado, é un proceso de pura e neta democracia interna. As 19 asociacións que polo momento o subscribimos (non desbotamos que se engadan máis e animámoslle dende aquí a facelo), somos FEDERACIÓN VECIÑAL EDUARDO CHAO. Porque a Federación non é nin a súa Permanente nin a súa Presidenta, somos todas e cada unha das 35 asociacións que a integramos, feito que a actual dirección lamentabelmente esquece.

Respondemos única e exclusivamente aos intereses do conxunto do movemento veciñal. Móvenos o feito de que acreditamos con maior firmeza ca nunca no proxecto que representa a Federación Veciñal, e non permitiremos ningún infundio explícito ou insinuado noutro sentido, e menos por parte de quen si demostrou a súa parcialidade interesada.

Estas 19 asociacións non actuamos unidas por ningunha cuestión ideolóxica ou relixiosa, o que nos unifica é a defensa do modelo de Federación Veciñal que durante tantos anos construímos xuntos. O dunha federación que aglutine e represente ao conxunto das asociación veciñais, que serva como ferramenta unitaria para o noso exercicio de reivindicación dunhas mellores condicións de vidas nos barrios e parroquias, dende a absoluta independencia non só de partidos políticos senón de calquera entidade allea. Queremos recuperar a Federación Veciñal para poñela ao servizo da cidadanía de Vigo e de ninguén máis.

En democracia -e o carácter democrático e a defensa da democracia son consubstanciais ao veciñal-, os órganos de dirección comezan e rematan o seu mandato cando a maioría o decide. Hoxe asociacións que representamos a maioría absoluta da federación, esiximos a dimisión da actual comisión permanente. Se esta actúa guiada polos máis esenciais valores democráticos aceptará a súa deslexitimidade e a presentará. Confiamos en que así sexa.

En relación ás asembleas convocadas pola actual Permanente, queremos facer pública a decisión de non comparecer en ningunha asemblea que non sexa a solicitada para facer efectivo o seu cesamento democrático. Nese senso, advertimos, que por representar unha maioría cualificada, non só desatenderemos e non acataremos ningún acordo que nelas se tome, senón que estes serán nulos de pleno dereito e serán responsabilidade directa da actual Comisión Permanente. En consecuencia, instamos á desconvocatoria inmediata da asemblea prevista para o vindeiro día 23, que ademais foi convocada sen cumprir as condicións ás que obrigan os Estatutos da FAVEC en relación aos prazos.

Tomamos esta decisión xa que dende este momento non recoñecemos lexitimidade nin representatividade legal algunha á Comisión Permanente presidida por Elena González.

Por último queremos trasladar unha mensaxe de confianza e tranquilidade aos milleiros de viguesas e vigueses que están organizados nas diferentes asociacións veciñais, e que facemos extensiva ao conxunto da cidade. Pois temos o pleno convencemento de que o modelo de autoorganización, que representamos e practicamos as asociacións veciñais nos nosos barrios, volverá a ser o que paute tamén o traballo da Federación Veciñal “Eduardo Chao” de Vigo.

As asociacións asinantes son:

1. A.V. “Val do Fragoso”

2. A.V. “Casco Vello”

3. A.V. “Fonte do Galo”

4. A.V. da Miñoca.

5. Sociedade Veciñal “Nautilius” de Comesaña.

6. A.V. de Coruxo.

7. A.V. “A Paz”

8. A.V. Pontenova-Freixeiro

9. A.V. de Lavadores

10. A.V. “A Unión” de Matamá.

11. A.V. de Navia

12. A.V. “Doutor Fleming”

13. A.V. de Saiáns.

14. A.V. “Rosalía de Castro” da Salgueira.

15. A.V. de San Roque.

16. A.V. de Sampaio

17. A.V. “O Carballo” de Sárdoma.

18. A.V. de Teis

19. C.V. de Valladares.


Vigo, 18 de febreiro de 2010.